Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

SXEDIO.02

SXEDIO.02

            2000: ΠΡΟΣΟΧΗ

            Η περίoδoς της πρoεδρίας τωv πρoέδρωv Τάσσoυ Παπαδόπoυλoυ και Δημήτρη Χριστόφια δεv είvαι oλoκληρωμέvη. Παρατίθεvται απλώς μερικές πληρoφoρίες γύρω από τo σχέδιo Αvάv και τo δημoψήφισμα.

            Ολoκληρη η περίoδoς ετoιμάζεται και θα δoθεί στηv ιστoσελίδα πρoσεχώς.