Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

18.6.1974: Οι Μητρoπoλίτες Κερύvειας και Μόρφoυ με αγωγές τoυς εvαvτίov τoυ τέως Μητρoπoλίτoυ Κερύvειας Κυπριαvoύ ζητoύv τα λoγιστικά βιβλία της Μητρόπoλης για vα διαπιστώσoυv πως πρoέκυψαv τα χρέη της Μητρόπoλης ύψoυς 400.000 λιρώv.

S-1940

18.6.1974: ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΥ ΜΕ ΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚYΡΗΝΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠιΣΤΩΣΟΥΝ ΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΥΨΟΥΣ 400.000 ΛΙΡΩΝ

Κυρηνείας Γρηγόριος

Με την εκλογή και του Μητροπολίτη Κυρηνείας Γρηγορίου στις 31 Μαρτίου 1974 συμπληρωνόταν η νέα Ιερά Σύνοδος της οποίας προήδρευε και πάλι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος.

Ομως η εκκλησιαστική κρίση θα κρατούσε για πολύ ακόμα καιρό γιατί οι τρεις Μητροπολίτες Πάφου Γεννάδιος, Κιτίου Ανθιμος και Κυρηνείας Κυπριανός δεν τόβαλαν κάτω και ούτε ήταν διατεθειμένοι, ούτε αυτοί, ούτε οι υποστηρικτές τους να "παραδοθούν" αμαχητί, καθώς τύγχαναν της υποστήριξης του αρχηγού της ΕΟΚΑ Β, Στρατηγού Διγενή.

Και το χειρότερο η κρίση έφθανε στα όρια του σχίσματος με τους πιστούς προς τον Μακάριο και τους τρεις Μητροπολίτες να επιμένουν να μη αναγνωρίζουν είτε τον Αρχιεπίσκοπο είτε τους τρεις, ανάλογα σε ποιο στρατόπεδο βρίσκονταν.

Μόρφου Χρύσανθος

Λόγω της απόφασης των τριών Μητροπολιτών να "καθαιρέσουν" τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο αυτός συγκάλεσε Μείζονα και Υπερτελή Σύνοδο τον Ιούλιο του 1973, από Ιεράρχες από τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων η οποία και καθήρεσε τους Πάφου τρεις Μητροπολίτες.

Στη συνέχεια ο Αρχιεπίσκοπος μοίρασε στα δύο τις Μητροπόλεις Κιτίου και Κερύνειας και σχημάτισε πέντε συνολικά Μητροπόλεις: Πάφου, Κιτίου, Λεμεσού, Κευρηνείας και Μόρφου.

Στις Μητροπόλεις αυτές έγιναν κανονικά εκλογές και στους θρόνους εξελέγησαν στην Πάφο ο Κωνσταντίας Χρυσόστομος, στο θρόνο Κιτίου ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Μαχαιριώτης, στη Μόρφου ο Χωρεπίσκοπος Λήδρας Χρύσανθος, στη Λεμεσό ο Αρχιαμανδρίτης Χρύσανθος Χρυσοστόμου και στην Κερύνεια ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Κυκκώτης.

Με την εκλογή και εγκαθίδρυση των νέων Μητροπολιτών υπήρχε ακόμα μια εκκρεμότητα για την οποία ο Αρχιεπίσκοπος παρουσιάστηκε αποφασισμένος να το πάρει μέχρι τέλους γιατί ήθελε να ανακαλύψει πού πήγαν τα τόσα χρήματα της Μητρόπολης Κυρηνείας, η οποία ήταν γνωστό ότι χρηματοδοτούσε έντυπα και άλλες ενέργειες της αντιπολίτευσης.

Στα τέλη Απριλίου συνήλθε η νέα Ιερά Σύνοδος υπό τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο η οποία και αποφάσισε όπως προχωρήσει σε καθαίρεση όλων των κληρικών οι οποίοι επέμεναν να παραμένουν μακριά από την εκκλησιαστική τάξη.

"Η Ιερά Σύνοδος αποφάσισεν όπως και συνοδικώς καλέση τους παρεκκλίνοντας της κανονικής εκκλησιαστικής τάξεως κληρικούς εις μεταμέλειαν και επάνοδον εις την μετά της προϊσταμένης αυτών εκκλησιαστικής αρχής πνευματικήν κοινωνίαν μέχρι την Κυριακής της Πεντηκοστής 2ας Ιουνίου 1974, εν αντιθέτω δε περιπτώσει επιβάλη αυτοίς την υπό των ιερών κανόνων προβλεπομένην διά τους διοργανούντας εν τη Εκκλησία σχίσματα και εμμένοντας εις τούτο ποινήν της καθαιρέσεως αναφερόταν σε ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου στις 27 Απριλίου 1974.

Στις 13 Μαϊου οι Μητροπολίτες Κυρηνείας Γρηγόριος και Μόρφου Χρύσανθος κίνησαν αγωγή διά του δικηγόρου τους Αντη Παντελίδη εναντίον του τέως Επισκόπου Κυρηνείας Κυπριανού Κυριακίδη και του τέως Γραμματέως της ιδίας Μητρόπολης Πολυκάρπου Ιωαννίδη με την οποία ζητούσαν έκδοση προσωρινού διατάγματος με το οποίον θα υποχρεώνονταν οι εναγόμενοι να επιστρέψουν τα βιβλία της Μητρόπολης.

Ο τέως Μητροπολίτης Κυρηνείας Κυπριανός

Σε ένορκη κατάθεση του Γραμματέα και του διευθυντή του Λογιστηρίου της Ιεράς Μητρόπολης Κυρηνείας λόγω της ανυπαρξίας των προαναφερθέντων βιβλίων ήταν αδύνατος ο έλεγχος της οικονομικής κατάστασης των δύο Μητροπόλεων.

Ανέφερε ακόμα ότι από το 1970 έλειπαν εντελώς τα βιβλία της Μητρόπολης ενώ η Μητρόπολη Κυρηνείας φαινόταν να είναι βεβαρημένη με χρέη πέραν του μισού εκατομμυρίου λιρών χωρίς να μπορεί να ελεγχθεί και εξακριβωθεί πως δημιουργήθηκαν τα χρέη αυτά.

Ο Πολύκαρπος Ιωαννίδης απάντησε με μια δήλωση στην οποία ανέφερε ότι έδωσε τα όποια βιβλία είχε στην κατοχή του στην Αστυνομία από τις 4 Φεβρουαρίου.

Στη δήλωση ανναφερόταν ότι ο Πολύκαρπος Ιωαννίδης είχε τα βιβλία της Μητρόπολης στο σπίτι του και όχι στο γραφείο του στην Ιερά Μητροπολη.

Ωστόσο ο Πολύκαρπος Ιωαννίδης απάντησε σε ένορκη κατάθεση του που παρουσίασε στο δικαστήριο στις 24 Μαϊου μέσω των δικηγόρων του Λουκή Παπαφιλίπου και Γ. Κάϊζερ ότι δεν αναγνώριζε την απόφαση της Ιεράς Συνόδου για καθαίρεση του Κυρηνείας.

Ανέφερε ο Πολύκαρπος Ιωαννίδης σε ένορκη δήλωση του με την οποία οι δύο δικηγόροι κατέθεταν ένσταση στην έκδοση του προσωρινού διατάγματος που ζητούσαν οι δύο Μητροπολίτες (Φιλελεύθερος 25 Μαϊου 1974)::

"1. Οι ενάγοντες δεν είναι νόμιμοι Μητροπολίται και συνεπώς ουδέν δικαίωμα αγωγής έχουν.

2. Δεν αναγνωρίζει τας αποφάσεις της Μείζονος Συνόδου και θεωρεί τον Κυπριανόν ως νόμιμον Μητροπολίτην Κυρηνείας.

3. Την 4ην παρελθόντος Φεβρουαρίου η Αστυνομία παρέλαβε εκ της οικίας του πάντα τα λογιστικά βιβλία της Μητροπόλεως.

4. Συνεχίζει να είναι υπάλληλος της Μητροπόλεως.

5. Πιστεύει ότι δεν ήτο υπόχρεως να επιστρέψη τα βιβλία.

6. Εξακολουθεί να είναι Γραμματεύς της Μητροπόλεως.

7. Ο τέως Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Κυπριανός δεν παρέμενεν απλώς εις την Μητρόπολιν, αλλά και είναι ο Μητροπολίτης Κυρηνείας.

8. Η Μητρόπολις Κυρηνείας χρεωστεί περί τας 400.000 λίρας ήτοι 100.000 εις την Τράπεζαν Κύπρου και 300.000 λίρας εξ εκτάκτων καταθέσεων των εκκλησιών ολοκλήρου της Μητροπολιτικής περιφέρειας Κυρηνείας.

9. Το ως άνω ποσόν διετέθη δι' αγοράν αστικών περιουσιών, βελτίωσιν κτημοσύνης, ανέγερσιν αστικών οικοδομών, παιδεία, οικοδομάς εις "πέντε μίλι", "Μάρε -Μόντε", "Μύλοι", αγοράν και ανέγερσιν καταστημάτων εις Κυρήνειαν κατασκευήν οδών εις Οικόπεδα εις Μύρτου και Μόρφου και αλλού". Ο Γ. Κάϊζερ ζήτησε επίσης να καταθέσει στο δικαστήριο έγγραφη δήλωση εκ μέρους του τέως Μητροπολίτου Κυρηνείας Κυπριανού αλλά ο Αντης Παντελίδης υποστήριξε όιτ σε κανένα μέρος της πολιτικής δικονομίας της Κύπρου δεν υπάρχει πρόνοια για κατάθεση τέτοιου είδος έγγραφης δήλωσης.

Ανέφερε ακόμη ότι αυτό που θα κατετίθετο θα έπρεπε να είχε τη μορφή ένορκης δήλωσης ενώπιον του πρωτοκολλητή.

Το Δικαστηρο αποδέχθηκε την ένσταση του Αντη Παντελίδη μαζί με την ένταση του για να διαβασθεί ακόμα η γραπτή δήλωση του Κυπριανού.

Στις 7 Ιουνίου 1974 το Επαρχιακό Δικαστήριο Κερύνειας εξέδωσε το ζητηθέν διάταγμα, με το οποίο καλείτο ο τέως Μητροπολίτης Κυρηνείας Κυπριανός να παραδώσει τα βιβλία της Μητροπολιτικής περιφέρειας Κερύνειας των τελευταίων τεσσάρων ετών εις τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο.

Ο Δικηγόρος της Μητρόπολης Κυρηνείας Αντης Παντελίδης απέσυρε τελικά την αίτηση του για προσωρινό διάταγμα εναντίον του τέως Γραμματέως της Μητρόπολης Πολύκαρπου Ιωαννίδη μετά την ένορκη δήλωση του ότι τα βιβλία της Μητρόπολης που είχε στην κατοχή του τα είχε παραλάβει η Αστυνομία από το σπίτι του.

Στο μεταξύ οι νέοι Μητροπολίτες Κυρηνείας και Μόρφου μπήκαν στα βαθειά γύρω από τον έλεγχο των βιβλίων της Μητρόπολης και διαπίστωσαν ότι εκτός από τα λογιστικά βιβλία από το 1970 έλειπαν ακόμα το Μητρώο πρακτικών των συνεδριάσεων της Θρονικής Επιτροπής από τις 11.8.1951, τα λογιστικά βιβλία που αναφέρονται στη διαχείριση της περιουσίας της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Μύρτου, η οποία υπάγεται στη Μητρόπολη Κυρηνείας και την περιουσία της οποίας διαχειριζόταν η Μητρόπολη.

Ετσι με νέα αίτηση τους στο διάταγμα οι δύο Μητροπολίτες ζήτησαν την έκδοση νέου δικατικού διατάγματος εναντίον του τέως Μητροπολίτη Κυρηνείας.

Με την αίτηση που κατατέθηκε και πάλι μέσω του Αντη Τριανταφυλλίδη ζητείτο η έκδοση τελικής απόφασης εναντίον του καθαιρεθέντος τέως Μητροπολίτου Κυρηνείας Κυπριανού διότι παρά το γεγονός ότι πέρασαν δέκα ημέρες από την ημέρα που του επιδόθηκε αγωγή με την οποία ζητείται να παραδόσει τα ελλείποντα λογιστικά βιβλία της Μητρόπολης δεν κατέχωησε ένσταση.

Με την αγωγή ζητείτο ακόμη από τον ίδιο να δώσει λογαριασμό για τη διαχείρηση της Μητρόπολης κατά την περίοδο από το 1970 και μετά.

Επίσης οι Μητροπολίτες Κυρηνείας και Μόρφου ζητούσαν όπως παραδοδούν τα βιβλία της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος.

Η υπόθεση ορίστηκε γα τις 3 Ιουλίου 1974, 12 μόλις ημέρες πριν από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή που έφερε την καταστροφή και την κατάληψη των δύο Μητροπόλεων.

Ετσι συνέχεια δεν υπήρξε.

Ο Κυρηνείας Κυπριανός συνέχισε να παραμένει μέχρι τον θάνατο του στην Κακοπετριά, και οι Μητροπολίτες Μόρφου και Κυρηνείας μετακινήθηκαν στη Λευκωσία προσωρινά.

Τελικά για τη Μητρόπολη Μόρφου δμιουργήθηκαν εγκαταστάσεις και ο Μητροπολίτης εγκαταστάθηκε στην Ευρύχου ενώ η Μητρόπολη Κυρηνείας βρήκε καταφύγιο σε χώρο που της παραχωρήθηκε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή.

Αργότερα επί Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β παραχωρήθηκαν στις δύο Μητροπόλεις νέες περιφέρειες στις ελεύθερες περιοχές μέχρι την επιστροφή στην κατεχόμενη Κερύνεια.