Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

30.3.1974: Ο Αρχιμαvδρίτης Γρηγόριoς Κυκκώτης εκλέγεται Μητρoπoλίτης Κερύvειας σε διαδoχή τoυ καθαιρεθέvτoς Κυπριαvoύ.

S-1939

30.3.1974: Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΚΚΩΤΗΣ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΙΡΕΘΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Ο νέος Μητροπολίτης Κυρηνείας Γρηγόριος

Στις 21 Οκτωβρίου 1973, η Ιερά Σύνοδος είχε προκηρύξει εκλογές για την πλήρωση, εκτός από το θρόνο της Λεμεσού και του θρόνου της Κερύνειας.

Η απόφαση λήφθηκε από τους κυπρίους συνοδικούς. Η Ιερά Σύνοδος δεν χρειαζόταν ξένους συνοδικούς που ήσαν μέλη της Ιεράς Συνόδου δηλαδή τον Μητροπολίτη Πάφου Χρυσόστομο και τους Χωρεπίσκοπους Λήδρας Χρύσανθο και Σαλαμίνος Βαρνάβα, που συνεδρίασαν υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

Ο Αρχιεπισκοπος Μακάριος προόριζε για την έδρα της Κερύνειας, όπου συνέχιζε να διαμένει ο καθαιρεθείς Μητροπολίτης Κυπριανός, τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Κυκκώτη.

Ετσι στις 25 Ιανουαρίου 1974 ο Γρηγόριος Κυκκώτης έφθασε στη Μητρόπολη Κερύνειας και τον υποδέχθηκε ένας σκληρός αντίπαλος του Μακαρίου, ο Γραμματέας της Μητρόπολης Πολύκαρπος Ιωαννίδης ο οποίος μάλιστα φωτογραφήθηκε και με τον νέο αντιπρόσωπο του Μακαρίου, παρά τη διαφωνία του με την καθαίρεση των τριών Μητροπολιτών.

Ο Γρηγόριος στρώθηκε στη δουλειά και στις 5 Φεβρουαρίου συνεστήθη Κεντρική Επιτροπή Κερύνειας για την εκλογή του νέου Μητροπολίτη.

Η Επιτροπή συνεστήθη σε σύσκεψη στην Κερύνεια στην οποία παρέστησαν ατιπροσωπευτικοί παράγοντες της Κερύνειας στο Δημοτικό Μέγαρο της πόλης υπό την προεδρία του αντιδημάρχου Ξάνθου Χαραλαμπίδη (ο δήμαρχος Στέλιος Κατσελλής απουσίαζε σε αποστολή).

Η Κεντρική Επιτροπή επισκέφθηκε αργότερα τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο και του ανακοίνωσαν την πρόθεση τους να τον προτείνουν για τον θρόνο της Κερύνειας.

Η Επιτροπή του επέδωσε μαλιστα και σχετική απόφαση στην οποία αναφέρονταν τα ακόλουθα:

"Η Κεντρική Επιτροπή Εκλογής Μητροπολίτου Κυρηνείας συνελθούσα σήμερον Τρίτην 5ην Φεβρουαρίου 1974 και ώραν 4,30 μ.μ. εις την πρώτην αυτής συνεδρίαν εν τω οικήματι του Δήμου Κυρηνείας, αποφασίζει ως ακολούθως:

Υποδεικνύει ομοφώνως ως υποψήφιον Μητροπολίτην διά τον χηρεύοντα θρόνον της Μητροπόλεως Κυρηνείας τον Πανοσιολογιότατον Αρχιμανδρίτην Γρηγόριο Κυκκώτην του οποίου την αφοσίωσιν εις τα θεία το υψηλόν θηρησκευτικόν και εθνικόν φρόνημα, την αρτίαν θεολογικήν κατάρτισιν την σύνεσιν και λοιπάς αρετάς είχε την ευκαιρίαν να εκτιμήση κατά την ενταύθα παρουσίαν του ως εκπροσώπου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ.

Περαιτέρω καλεί το χριστεπώνυμον πλήρωμα της Μητροπολιτικής Περιφερείας Κυρηνείας όπως εργασθή με όλας αυτού τας δυνάμεις διά την ανάδειξιν τούτου ως αξίου Μητροπολίτου Κυρηείας".

Την Επιτροπή αποτελούσαν οι ακόλουθοι:

Ξάνθος Χαραλαμπίδης, Φειδείας Παρασκευαϊδης βουλευτής, Γεώργιος Λεπτός, Σάββας Χ" Λαμπής, Κλεάνθης Γεωργιάδης, Ανδρέας Καρυόλου, Χρίστος Μουρούζης, Γεώργιος Αντωνίου, Κώστας Κατσελλής, Γεώργιος Αντωνίου, Γεώργιος Χ" Μανώλη, Κυριάκος Νεοφύτου Γεώργιος Καζέλης, Γεώργιος Πίστος, Ιωάννης Λαζάρου, Τρύφων Νεοκλέους, Κύρος Χ" Κύρου, Ανδρέας χ" Κύρου, Κώστας Κυρατζής, Ανδρέας Μαραγκός, Κώστας Κύρκος, Γ. Θεοδούλου, Μιχαλάκης Γεωργίου, Νεόφυτος Ιακώβου, Μιλτιάδης Ζαβρός και Κώστας Παύλου.

Ο καθαιρεθείς Μητροπολίτης Κυρηνείας Κυπριανός: Δέχθηκε πολύ έντονες επικρίσεις από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο

Στη σύσκεψη είχε εκλεγεί επίσης και Εκτελεστική Επιτροπή για δραστηριοποίηση στην Κερύνεια που αποτελείτο από τους Στέλιο Κατσελλή, Δήμαρχο Κερύνειας, Ξάνθο Χαραλαμπίδη, αντιδήμαρχο, Φ. Παρασκευαϊδη βουλευτή, Κλεάνθη Γεωργιάδη, ΣάββαΧ "Λαμπή, Ανδρέα Σεκκίδη, Ιωάννη Λαζάρου, Γεώργιο Καζέλη, Δήμαρχο Λαπήθου, Κύρο Χ" Κύρου, Γεώργιο Αντωνίου και Χρ Μορουζη.

Η επιτροπή δραστηριοποιήθηκε στη επαρχία εν όψει των εκλογών για τη ανάδειξη των 60 ειδικών αντιπροσώπων που ορίστηκαν για τις 24 Φεβρουαρίου και των Γενικών στις 17 Μαρτίου 1973.

Στις εκλογές για την ανάδειξη των ειδικών αντιπροσώπων ψήφισε το 85% των εκλογέων της επαρχίας ως εξής:

ΚΕΥΝΕΙΑ:

Εγγεγραμμένοι 3,179

Ψήφισαν 2704

ΚΑΡΑΒΑΣ

Εγγεγραμμένοι 246

Ψήφισαν 1,954

ΜΥΡΤΟΥ

Εγγεγραμμένοι 1,235

Ψήφισαν 1,052

Με τα αποτελεσματα των εκλογών ήταν πλέον φανερόν ότι ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Κυκκώτης σε λίγες ημέρες θα αναδεικνυόταν και νέος Μητροπολίτης και έτσι ο καθαιρεμένος Κυρηνείας Κυπριανός αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Μητρόπολη και να μετακομίσει στην γενέτειρα του, την Κακοπετριά.

Ετσι σύμφωνα με την εφημερίδα "Απογευματινή" (26.2) στις 25 Φεβρουαρίου, επομένη των εκλογών, ένα φορτηγό φόρτωσε τα προσωπικά του αντικείμενα και τα μετέφερε στην Κακοπετριά.

Οι 36 Γενικοί Αντιπρόσωποι εξελέγησαν στις 17 Μαρτίου 1973 καθώς η Εκλογική Συνέλευση ορίστηκε για τις 30 Μαρτίου.

Οι εκλεγέντες είναι οι ακόλουθοι:

ΚΕΡΥΝΕΙΑ: Κληρικοί: Παπασάββας Χριστοφόρου, Παπαδάμος Χ" Χαραλάμπους, Παπαγεώργιος Χ" Χριστοδούλου, Παπασωτήριος Σάββα και Παπανδρέας Ιωάννη.

Λαϊκοί: Στέλος Κατσελλής, Ξ. Χαραλαμπίδης, Κλ. Γεωργιάδης, Χρ. Μουρούζης, Σ, Χατζηλαμπρής, Ν. Τσιάρτας, Κ. Κ. Νεοφύτου, Κ. Χ"Κύρου, Χρ, Χ" Μανώλης.

ΚΑΡΑΒΑΣ-ΛΑΠΗΘΟΣ: Κληρικοί: Παπανικόλαος Παναγιώτου, Παπαξενοφών Ιωάννης, Παπαϊάκωβος Κύρκος, Παπαϊωάννης Νικολάου.

Λαϊκοι: Φ. Παρασκευαϊδης, Γ. Καζέλης, Κ. Κύρκος, Α. Σεκκίδης, Κ. Πίστος, Γ. Αλεξάνδρου, Γ. Σ. Σιακίδης και Α. Μαραγκός.

Η Εκλογική Συνέλευση για την εκλογή του νέου Μητροπολίτη Κερύνειας έγινε στις 30 Μαρτίου 1974 στην Αρχιεπισκοπή υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.

ΧΑΡΑΥΓΗ 9 2 1974

Νέος Μητροπολίτης εξελέγη διά βοής, όπως αναμενόταν, ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Κυκκώτης.

Προσφωνώντας τη Συνέλευση ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ανέφερε ότι έργο της Συνέλευσης ήταν το συμπλήρωμα και επιστέγασμα του όλου έργου σνασυγκρότησης της Εκκλησίας του Αποστόλου Βαρνάβα, την οποία "εις δοκιμασίαν και αναστάτωσιν περιήγαγον οι τρεις πρώην Μητροπολίται".

Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας για πρώτη ίσως φορά τόσο βαρειά γλώσσα επέκρινε έντονα τον Μητροπολίτη Κερύνειας Κυπριανό για ανικανότητα και κατήγγειλε ότι ουσιαστικός Μητροπολίτης ήταν ο λαϊκός Γραμματέας της Μητρόπολης Πολύκαρπος Ιωαννίδης.

Ταυτόχρονα κατήγγειλε ότι τα βιβλία της Μητρόπολης είχαν εξαφανισθεί και μίλησε για οικονομικές ατασθαλίες και τόνισε ότι οι τρεις πρώην Μητροπολίτες είχαν γίνει όργανα σκοτεινών δυνάμεων.

Είπε ο Αρχιεπίσκοπος στη συνέχεια της ομιλίας του:

"Θλιβερόν κεφάλαιον έγραψαν εις τας σελίδας της εκκλησιαστικής Ιστορίας μας κοι τρεις καθαιρεθέντες οι οποίοι όργανα γενόμενοι σκοτεινών δυνάμεων, κατέφερον πλήγματα και ετραυμάτισαν σοβαρώς το σώμα της Εκκλησίας αλλά δόξα τω Θεώ ως κατάληξις και επίλογος του θλιβερού εκείνου κεφαλαίου υπήρξεν η κάθαρσις και η ανανέωσις της Εκκλησίας. Και ήδη νέα λαμπρά περίοδος δι' αυτήν ανέτειλε.

Η Μητρόπολις Κυρηνείας περιήλθεν εις χηρείαν διά της καθαιρέσεως υπό Μείζονος και Υπερτελούς Συνόδου του πρώην Μητροπολίτου αυτής Κυπριανού.

Αλλά δύναται να λεχθή ότ η Ιερά αύτη Μητρόπολις εsτερείτο Μητροπολίτου και ετέλει ουσιαστικώς εν χηρεία από πολλών ετών, από του 1931, ότε εξωρίσθη ο τότε Μητροπολίτης Κυρηνείας και αργότερον Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Β, η Μητρόπολις κατεδυναστεύετο υπό ενός λαϊκού Γραμματέως της, (ο Μακάριος αναφερόταν στον δημοσιογράφο και σκληρό αντίπαλο του Γραμματέα της Μητρόπολης Πολύκαρπο Ιωαννίδη) ο οποίος κατέστη εν τη πράξει τοποτηρητής ή μάλλον ο έχων εξουσίαν υπέρ του Μητροπολίτου, δεδομένου ότι ο προ τινος καθαιρεθείς Κυπριανός ήτο συνεχώς "επί κλίνης βεβλημένος" και ανίκανος να εκτελή τα καθήκοντά του.

Αποτέλεσμα της καταστάσεως αυτής ήτο η από θρησκευτικής πλευράς πλήρης παραμέλησις του χριστιανικού ποιμνίου της Μητροπόλεως. Και δεν είναι μόνον εις τον θρησκευτικόν τομέα η αδράνεια και παραμέλησις, πολλά είναι τα κακώς γενόμενα και από πλευράς οικονομικής διαχειρίσεως. Πολλαί οικονομικαί ατασθαλίαι κατεμαρτυρούντο. Και διά τηn αποκάλυψιν των εξηφανίσθησαν από το γραφείον της Μητροπόλεως τα βιβλία διαχειρίσεως της τελευταίας διετίας.

Ο σήμερον αναδειχθησόμενος νέος Μητροπολίτης Κυρηνείας θα ευρεθή ενώπιον καταστάσεως λίαν δυσαρέστου από πολλών πλευρών. Η επί έτη καθήλωσις του πρώην Μητροπολίτου επί κλίνης ασθενείας και η ανεξέλεγκτος και ασύδοτος τοποτηρητεία της Μητροπόλεως υπο λαϊκού υπαλλήλου της πολλά επεσώρευσαν κακά.

Ωφειλε ο πρώην Μητροπολίτης, μη δυνάμενος να ανταποκριθή εις τα καθήκοντα του, λόγω ασθενείας, να υποβάλη προ πολλού την παραίτησιν του διά να καταστή δυνατή η ανάδειξις διαδόχου.

Την παραίτησιν επιτάσσουν εις τοιαύτας περιπτώσεις και οι Ιεροί Κανόνες, θα έλεγον εν προκειμένω ότι παραίτησιν επίσης έπρεπε να είχον υποβάλει και οι μετ' αυτού καθαιρεθέντες, διότι ο μεν εις λόγω εσχάτου γήρατος ο δε έτερος λόγω ασθενείας κατέστησαν ανίκανοι δι' οιανδήποτε θετικήν συμβολήν εις το σοβαρόν έργον της Εκκλησίας. Οπερ δε χειρότερον την ανικανότητα και αναπηρίαν τούτων εξεμεταλλεύθησαν άλλοι και εχρησιμοποίησαν αυτούς ως

ΧΑΡΑΥΓΗ 31 3 1974

όργανα διά σκοπούς αντιθέτους προς το αληθές συμφέρον της Εκκλησίας. Οπερ δε χειρότερον την ανικανότητα και αναπηρίαν τούτων εξεμεταλλεύθησαν άλλοι και εχρησιμοποίησαν αυτούς ως όργανα διά σκοπούς αντιθέτους προς το αληθές συμφέρον της Εκκλησίας και της Πατρίδος.

Καθαιρεθέντων των τριών υπό Μείζονος και Υπερτελούς Συνόδου, ο ελληνικός Χριστιανικός λαός της Κύπρου ανέδειξε διά της τιμίας ψήφου του τους αντικαταστάτας των.

Φωνή λαού, ως φωνή Κυρίου, επεδοκίμασε και επεκύρωσε την απόφασιν της Μείζονος Συνόδου, τα αποτελέσματα των εκλογών μαρτυρούν ευγλώττως ότι η τεραστία πλειονότης του Ορθοδόξου Χριστιανικού πληρώματος ευρίσκεται εις αντίθεσιν προς τους καθαιρεθέντας.

Παρά ταύτα, δεν ανένηψαν ούτοι και δεν έδωσαν ενδείξεις ειλικρινούς μεταμελείας. Αντιθέτως ενθαρρυνόμενοι και παρασυρόμενοι πάλιν υπό άλλων, επεδόθησαν εις ψευδή προπαγάνδαν και εμφανίζονται ως θύματα πολιτικής βίας προβάλλοντες τον ισχυρισμόν ότι η πλειοψηφία του θρησκεύοντος Κυπριακού λαού υποστηρίζει τούτους. Λυπούμαι, διότι μερικά θρησκευτικά έντυπα εν Ελλάδι έπεσαν θύματα της ψευδούς ταύτης προπαγάνδας και αναγράφουν ειδήσεις ή διατυπώνουν σχόλια περί της εκκλησιαστικής καταστάσεως, εν Κύπρω τα οποία αποτελούν ασέβειαν προς την πραγματικήν αλήθειαν. Αλλ' η αλήθεια λάμπει και δεν πτοείται από το ψεύδος.

Εύχομαι όπως το φως της αληθείας να ίδουν και οι ολίγοι εθελοτυφλούντες εν Ελλάδι και εν Κύπρω".

Η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη έγινε την 1η Μαϊου στον καθεδρικό Ναό Αγίου Ιωάννου στη Λευκωσία και η εγκαθίδρυση στον ιερό ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην Κερύνεια.

Ο νέος Μητροπολίτης σε ομιλία του απαντώντας σε προσφώνηση του Μητροπολίτη Πάφου Χρυσοστόμου κατά την εγκαθίδρυση του στην Κερύνεια (Κύρπος 1.4.73) διαβεβαίωσε ότι "θα αναλώση εαυτόν εις την υπηρεσίαν της Εκκλησίας και της Πατρίδος".