Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

17.11.1973: Ο Χωρεπίσκoπoς Λήδρας Χρύσαvθoς, o oπoίoς είχε αvαλάβει τα καθήκovτα τoυ μόλις τηv 1η Αυγoύστoυ εκλέγεται πρώτoς Μητρoπoλίτης Μόρφoυ.

S-1937

17.11.1973: Ο ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΛΗΔΡΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΜΟΛΙΣ ΤΗΝ 1Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΠΡΩΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΡΦΟΥ

Ο νέος Μητροπολίτης Μόρφου Χρύσανθος

Στις 21 Οκτωβρίου 1973, καθώς πλησίαζε η πλήρωση των θρόνων του Κιτίου και της Μόρφου, η Ιερά Σύνοδος είχε προκηρύξει εκλογές για την πλήρωση των θρόνων της Λεμεσού και της Κερύνειας.

Η Ιερά Σύνοδος δεν χρειαζόταν ξένους συνοδικούς μια και είχαν ήδη εκλεγεί κύπριοι. Ετσι στη συνεδρία αυτή την Ιερά Σύνοδο αποτέλεσαν ο Μητροπολίτης Πάφου Χρυσόστομος και οι Χωρεπίσκοποι Λήδρας Χρύσανθος και Σαλαμίνος Βαρνάβας.

Μετά την εκλογή και του νεου Μητροπολίτη Κιτίου Χρυσόστομου η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου είχε τώρα δύο Κυπρίους Μητροπολίτες και μάλιστα με το ίδιο όνομα: Πάφου Χρυσόστομος και Κιτίου Χρυσόστομος.

Ο Κιτίου Χρυσόστομος ήταν ένας από τα μέλη της Ιεράς Συνόδου που πήραν μέρος σε συνεδρία της Ιεράς Συνόδου στις 31 Οκτωβρίου 1973 κατά την οποία αποφασίστηκε όπως η εκλογή του νέου Μητροπολίτη Μόρφου γίνει στις 17 Νοεμβρίου και η εγκαθίδρυση του την επομένη στην έδρα του, στη Μόρφου.

ΑΓΩΝ 18 11 1973

Η Σύνοδος στη συνεδρία αυτή επικύρωσε παράλληλα και τις εκλογές για την ανάδειξη των Γενικών Αντιπροσώπων.

Νέος Μητροπολίτης Μόρφου εξελέγη ο Χωρεπίσκοπος Λήδρας Χρύσανθος σε εκλογική συνέλευση που έγινε στις 17 Νοεμβρίου στην Ιερά Αρχιεπισκοπή.

Στην εκλογική συνέλευση που συνήλθε στο Μέγα Συνοδικό της Αρχιεπισκοπής υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου παρέστησαν οι Μητροπολίτες Πάφου Χρυσόστομος, Κιτίου Χρυσόστομος, ο Χωρεπίσκοπος Λήδρας Χρύσανθος και ο Σαλαμίνος Βαρνάβας, οι Ηγούμενοι Κύκκου Χρυσόστομος, Μαχαιρά Διονύσιος και Αγίου Νεοφύτου Χρυσόστομος και οι βαθμούχοι κληρικοί της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αρχιμανδρίτης Ευστάθιος Παπαγεωργίου και Οικονόμος Δωρόθεος Χατζητομάζου, οι βαθμούχοι κληρικοί της Ιεράς Μητρόπολης Μόρφου Αρχιμανδριτης Γρηγόριος Κυκκώτης και ιεροδιάκονος Κωνσταντίνου Κέπετζης και οι γενικοί αντιπρόσωποι που εξελέγησαν στην επαρχία Μόρφου.

Προσφωνώντας την εκλογική συνέλευση ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ανέφερε:

"Ιδρύθησαν δύο νέαι Μητροπόλεις, αι της Λεμεσού και της Μόρφου, η αύξησις των Μητροπόλεων εκρίθη σκόπιμος από πολλών απόψεων, ιδιαιτέρως δε διά την καλυτέραν εξυπηρέτησιν των θρησκευτικών αναγκών του χριστεπωνύμου πληρώματος.

Η Εκκλησία Κύπρου κρίμασιν οις οίδε Κύριος, περιήλθε προ καιρού εις κρίσιν και διήλθε στάδιον δοκιμασίας λόγω της γνωστής συμπεριφοράς και στάσεως των τριών πρώην Μητροπολιτών Πάφου, Κιτίου και Κυρηνείας. Πολλά ούτοι τα δεινά επεσώρευσαν και ήγειραν θύελλαν επαπειλούσαν καταποντισμόν της κυπριακής εκκλησιαστικής Ολκάδος. Αλλ' ερρύσατο ο κύριος την Εκκλησίαν αυτού εκ ναυαγίου και καταποντισμού. Και το προκληθέν υπό των τριών κακόν εις καλόν διά την Εκκλησίαν κατέληξεν. Απηλλάγη η Εκκλησία των τριών αναξίων και ισχυροτέρα εξέρχεται της δοκιμασίας ανανεούσα τας δυνάμεις της και αποκτώσα, ως Ιερά Σύνοδος και Διοικούσα Εκκλησία νέον αίμα και δημιουργικήν πνοήν".

Την Κανονική πράξη της Εκλογικής Συνέλευσης υπέγραψαν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ο Πάφου Χρυσόστομος, ο Κιτίου Χρυσόστομος και ο Σαλαμίνος Βαρβάβας και σ' αυτή αναφέρονταν:

"Εψηφίσαμεν, άξιον ευρόντα και ημείς, τον υπό του κλήρου και του λαού εκλεγέντα Θεοφιλέστατον Χωρεπίσκοπον Λήδρας Χρύσανθον, άνδρα Ιεροπρεπή και της υψηλής ταύτης και λαμπράς ποιμαντορίας κατάλληλον",

Η εγκαθίδρυση του έγινε τη επομένη Κυριακή 18 Νοεμβρίου στο Μητροπολιτικό ναό Αγίου Μάμαντος στη Μόρφου.