Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

30.6.1973: Οι τρεις Μηροπολίτες δεν κατορθώνουν να πείσουν τους Πατριάρχες να μη έλθουν στην Κύπρο για να πάρουν μέρος στην Μείζονα Σύνοδο που συγκάλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος

S-1929

30.6,1973: ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΠΑΦΟΥ, ΚΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΔΕΝ ΚΑΤΟΡΘΩΝΟΥΝ ΝΑ ΠΕΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΝΑ ΜΗ ΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΜΕΙΖΟΝΑ ΣΥΝΟΔΟ ΠΟΥ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ

Ο Κυρηνείας Κυπριανός

Οι τρεις Μητροπολίτες, δηλαδη ο Πάφου Γεννάδιος, ο Κιτίου Ανθιμος και ο Κυρηνείας Κυπριανός κατέβαλαν απέλπιδα προσπάθεια να πείσουν τους Πατριάρχες να μη έλθουν στην Κύπρο και να μετάσχουν στην Μείζονα Σύνοδο που συγκάλεσε εναντίον τους ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος γιατί, όπως τόνιζαν με την προσωπική παρουσία τους στην Κύπρο θα πλήττετο το
Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου.

Ωστόσο δεν βρήκαν ανταπόκριση.

Την πιο πάνω θέση τους διετύπωσαν με επιστολή τους προς τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν στη Σύνοδο.

Ανέφεραν οι τρεις Μητροπολίτες στο μήνυμά τους στα Πατριαρχεία στις 30 Ιουνίου 1973:

"Καθ' α ανέγραψεν ο τύπος το Υμέτερον Πατριαρχείον συμμορφούμενον προς πρόσκλησιν του υπό της Ιεράς Συνόδου συνοδικώς και αρμοδίως καθαιρεθέντος Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου (βλέπε και πρόσφατον γνωμοδότησιν Νομοκανικής Επιτροπής Ιεράς Συνόδου Εκκλησίας Ελλάδος) απεφάσισεν όπως αποστείλη αντιπροσώπους εις την ούτω καλουμένην "Μείζονα Σύνοδον" ήτις φέρεται ότι θα επιληφθή καταγγελιών έναντι ημών και επιβολής κυρώσεως.

Εάν όντως η τοιαύτη πληροφορία έχηται αληθείας, η Ιερά Σύνοδος της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Κύπρου προάγεται εις την απόφασιν ίνα γνωστοποιήση Υμίν ότι τοιαύτη ενέργεια υμών πλήττουσα ευθέως τους Ιερούς Κανόνας της Ανατολικής Καθολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και ειδικώτερον το Αυτοκέφαλον της Εκκλησίας του Αποστόλου Βαρνάβα, θεσπισθέν υπό της τρίτης εν Εφέσω Οικουμενικής Συνόδου, θα συναντήση την σθεναράν και ανυποχώρητον αντίδρασιν ημών, τηρουμένων πάσαν μεθ' Υμών επαφήν, αλλά και θα προκαλέση σάλον και αναταραχήν μεταξύ του ευσεβούς χριστεπωνύμου πληρώματος έχομεν στερρώς των παραδόσεων και υπεραμυνομένου των Ιερών Κανόνων και του Αυτοκεφάλου της Εκκλησίας ημών.

Τοιαύτα εθεωρήσαμεν πρέπον ίνα φέρωμεν εις γνώσιν Υμών προς αποφυγήν του επαπειλουμένου καιρίου πλήγματος όχι μόνο κατά της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας Κύπρου, αλλά και της καθόλου Ορθοδόξου Εκκλησίας ειδικώτερον δε και κατά του καθ' Υμίν Πατριαρχείου.

+ Ο Πάφου ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ

Τοποτηρητής του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου Κύπρου

+ Ο Κιτίου ΑΝΘΙΜΟΣ

Ο Κυρηνείας ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

Εν Λεμεσώ 30.6.1973