Πρώτη Ηλεκτρονική Ιστορία της Κύπρου

image

Δωρεάν προσφορά σε ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, μαθητές και δημοσιογράφους.

Από την Κύπρο στην αρχαιότητα, μέχρι την Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αγγλοκρατία, η ΕΟΚΑ, το πραξικόπημα, το σχέδιο Ανάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχείο Παναγιώτη Παπαδημήτρη

papademetris-pΜοναδικό αρχείο στο οποίο μπορείτε να προστρέξετε και να αναζητήσετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε για μια περίοδο 8.000 ετών για την Ιστορία της Κύπρου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

28.5.1973: Η Κύπρoς oδηγείται όλo και περισσότερo στo χάoς καθώς o κόσμoς έχει διαχωριστεί σε πιστoύς στov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo και τωv τριώv Μητρoπoλιτώv με τηv αστυvoμία και τηv ΕΟΚΑ Β vα αvαμιγvύovται στηv εκκλησιαστική κρίση.

S-1926

28.5.1973: Η ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΟ ΧΑΟΣ ΚΑΘΩΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΙΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΟΚΑ Β ΝΑ ΑΝΑΜΙΓΝΥONΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Ο Ευστάθιος Λαγάκος, πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο, αναχωρεί για την Αθηνα, από το αεροδρόμιο Λευκωσίας. Αλλάζοντας τακτική η χούντα προσπάθησε μέσω του Λαγάκου να πείσει τους τρεις Μητροπολίτες να μη επιμένουν σε καθαίρεση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου

Με την οριστικοποίηση της "καθαίρεσης" του Αρχιεπισκόπου από τις 13 Απριλίου ι973 οι σχέσεις του Μακαρίου με τους τρεις Μητροπολίτες Πάφου Γεννάδιο, Κιτίου Ανθιμο και Κυρηνείας Κυπριανό έφθασαν στο απώγειο.

Ακόμα οι πιστοί χωρίστηκαν στα δύο: Σε εκείνους που πειθαρχούσαν στις αποφάσεις της Εκκλησίας υπό τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και εκείνους που πειθαρχούσαν στην "Ιερά Σύνοδο" των τριών Μητροπολιτών.

Σ' αυτή την αναμέτρηση ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος χρησιμοποίησε ακόμα και την κρατική εξουσία προκειμένου να επιβάλει τις θέσεις τους και την κυριαρχία του και αυτό ήταν το παράπονο πολλλές φορές των τριών Μητροπολιτών, οι οποίοι υποστήριζαν ότι ενεργούσαν με βάση τις αποφάσεις των Ιερών Κανόνων.

Από την άλλη όμως οι τρεις Μητροπολίτες είχαν τη δική τους "δύναμη εξουσίας" την παράνομη οργάνωση ΕΟΚΑ Β και τον Αρχηγό της Στρατηγό Γρίβα που προσπαθούσε να επιβάλει με τη βία και τις απειλές τις αποφάσεις των τριών Μητροπολιτών.

Ομως την ίδια άποψη είχε και ο Αρχιεπίσκοπος και έτσι η αναμέτρηση τους επόμενους μήνες μεταξύ των δύο πλευρών ήταν πολύ σκληρή με αποκορύφωμα την καθαίρεση των τριών Μητροπολιτών από τη Μείζονα και Υπερτελή Σύνοδο τον Ιούλιο.

Οι ιερείς που παρέμεναν πιστοί στους τρεις Μητροπολίτες μετέτρεψαν τα σπίτια τους ή άλλους μεγάλους χώρους σε εκκλησίες ή κατακόμβες όπως τις ονόμαζαν. Ακόμα λειτουργούσαν και στο ύπαιθρο με πρόχειρη Αγία Τράπεζα.

Ομως ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος δεν ανεχόταν συνέχιση αυτής της κατάστασης και έστελλε την αστυνομία να διαλύει τους τόπους λατρείας που επέλεγαν οι τρεις Μητροπολίτες και οι οπαδοί τους.

Στις 23 Απριλίου η εφημερίδα "Πατρίς" έγραφε ότι "μουσκικοί τραμπούκοι" (Μιχαήλ Μούσκος ήταν το λαϊκό όνομα του Μακαρίου) "προεκάλεσαν χθες σοβαρώτατα επεισόδια εις Λεμεσόν εις τρεις ναούς, διά να παρεμποδίσουν τούτους από του να αναγνώσουν την εγκύκλιον της Ιεράς Συνόδου διά της οποίας γνωστοποιείτο εις το πλήρωμα της Εκκλησίας η καθαίρεσις του αυθέντου των". Εγραφε η εφημερίδα:

ΚΥΠΡΟΣ 23 4 1973

"Εις τον ιερόν ναόν Αγίου Νικολάου τρεις γυναίκες των οποίων ηγούντο μία νηπιαγωγός επετέθησαν εναντίον του ιερέα Παπαϊωάννου Παπαευθυμίου.

Αύται εισήλθον εντός του ιερού και προσεπάθησαν να ανοίξουν την οπισθίαν θύραν τούτου διά να εισέλθουν εις αυτό έτεροι αριστεροί κατά το πλείστον τραμπούκοι.

Εις την προσπάθειαν των όμως αυτήν ημποδίσθησαν υπό αγανακτησάντων εθνικοφρόνων πολιτών, οι οποίοι και τας εξεδίωξαν.

Εις τον ιερόν ναόν Αγίας Νάπας δύο μουσκικοί ήρχισαν να υβρίζουν τον πρωθιερέα αιδ. Αντρέα Παπαϊωάννου όταν ούτος ήρχισε να αναγινώσκη την εγκύκλιον της Ιεράς Συνόδου.

Ούτοι επετέθησαν εναντίον του ιερέως παριστάμενος δε γέρων προσεπάθησε να τους εμποδίση με το μπαστούνι του. Ετερος μουσκικός επενέβη και απεμάκρυνε τον γέροντα...

Εις τον ιερόν ναόν Αγίου Ιωάννου εις μουσκικός επετέθη εναντίον του ιερέως αιδ. Διογένους που του απέσπασε την εγκύκλιον και κατεξέσχισεν. Τούτο επανελήφθη όταν ο ιερεύς ήρχισε να αναγινώσκη την εγκύκλιον από άλλο αντίγραφον".

Στις 6 Μαϊου 1973 οι υποστηρικτές των τριών Μητροπολιτών τέλεσαν στα Λατσιά τη θεία λειτουργία στο προαύλιο της Εκκλησίας.

Ο ιερέας της κοινότητας Παπαχρίστος Αναστασίου μνημόνευε τον Γεννάδιο και αστυνομικοί έφθασαν στο χωριό για να επιβάλουν "διά της βίας", όπως έγραφε η εφημερίδα "Πατρίς" της αντιπολίτευσης" όπως την θεία λειτουργίαν τελέση εις το χωρίον έτερος ιερεύς "

Πρόσθετε η εφημερίδα:

"Οι αστυνομικοί εζήτησαν από τον ιερέα Παπαχρήστον όπως τους παραδώση τας κλείδας του ναού διά να τελέση την θείαν λειτουργίαν ο ρηθείς Αρχιμανδρίτης Σολωμού.

Τόσον ο ιερεύς όσον και η Εκκλησιαστική Επιτροπή και οι συγκεντρωθέντες εν τω μεταξύ κάτοικοι του χωρίου ηρνήθησαν να παραδώσουν τας κλείδας και εζήτησαν από την αστυνομίαν να αποχωρήση διά να τελεσθή κανονικώς η λειτουργία.

Εν τω μεταξύ κατέφθασαν και άλλαι αστυνομικαί δυνάμεις από την Λευκωσίαν, εζητήθη δε και πάλιν όπως ο ιερεύς παραδώση τας κλείδας.

Οταν ο ιερεύς ηρνήθη και πάλιν να πράξη τούτο η αστυνομία απηγόρευσε την υπ' αυτού τέλεσιν της λειτουργίας.

Κατόπιν τούτου οι κάτοικοι συνεκεντρώθησαν εις το προαύλιον του ναού, ο δε Παπαχρήστος τέλεσε εκεί την θείαν λειτουργίαν.

Ως Αγία Τράπεζα εχρησιμοποιήθη ξύλινη τράπεζα, η οποία μετεφέθη εκεί υπό των κατοίκων, την λειτουργίαν παρηκολούθησεν σύσσωμος η κοινότης Λατσιών".

Στις 11 Μαϊου 1973 η εφημερίδα "Γνώμη" μια από τις εφημερίδες που εξέφραζε τις απόψεις της αντιπολίτευσης του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, με σημαντική προβολή των θέσεων του τριών Μητροπολιτών και της ΕΟΚΑ Β έγραφε ότι με τη βοήθεια αστυνομικών έγινε η κηδεία γραίας.

Παράλληλα άλλοι αστυνομικοί άλλαξαν τις κλειδαριές της εκκλησίας και απαγόρευσαν στον ιερέα της κοινότητος που πρόσκειτο προς τους τρεις Μητροπολίτες να τελέσει την θεία λειτουργία στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου:

"Πενήντα ένοπλοι αστυνομικοί, επιβαίνοντες 6 μεγάλων Λαντ ρόβερ επέδραμον εις τα Λατσιά, διέρρηξαν την είσοδον του ναού Αγίου Γεωργίου χρησιμοποιήσαντες οξυνόγον και εγκατέστησαν ένα ξένον ιερέα και ένα διάκονον οι οποίοι έψαλον την νεκρώσιμον ακολουθίαν και εν συνεχεία εκήδευσαν την αποβιώσασαν γραίαν.

ΚΥΠΡΟΣ 23 4 1973

Η γραία, Θεοδώρα Μανώλη, 70 ετών, απεβίωσε την 4.30 απογευματινήν της προχθές, οι δε συγγενεις εκάλεσαν τον ιερέα Λατσιών αιδεσιμώτατον Παπαχρίστον Αναστάση, ένα εκ των συμμορφουμένων προς τας αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου να τελέση την κηδείαν.

Ενώ ο ιερεύς προετοιμάζετο να μεταβή εις τον ναόν περί την 11ην πρωινήν κατέφθασεν η φάλαγξ των ενόπλων αστυνομικών συνοδευόντων ένα ιερέα εκ Παλλουριωτίσσης και τον διάκονον Κακουλλή Γεωργίου,

Με συσκευάς οξυγόνου οι αστυνομικοί διέρρηξαν την είσοδον, εκτύπησαν τον κώδωνα της εκκλησίας και παρέμειναν εντός του ναού διαρκούσης της νεκρωσίμου ακολουθίας.

Οι αστυνομικοί απηγόρευσαν εις τον ιερέα της κοινότητος να εισέλθη εντός της εκκλησίας.

Εν συνεχεία οι 25 αστυνομικοί ακολούθησαν τους δύο ιερωμένους εις το κοιμητήριον, όπου ετάφη η Θεοδώρα Μανώλη, οι δε υπόλοιποι απήλειφον εθνικά συνθήματα από τα σκαλοπάτια της εκκλησίας, αναγράφοντας άλλα υπέρ του Μούσκου.

Ούτοι εφρούρουν ξυλουργόν τον οποίον μετέφερον εκ Λευκωσίας διά την αντικατάστασιν των κλειδιών της εκκλησίας".

Η αντίδραση του Μητροπολίτη Ανθιμου ήταν άμεση και σε δήλωση του στην εφημερίδα "Γνώμη" χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή ως πράξη απελπισίας.

Πρόσθετε η εφημερίδα:

"Η Κοινότης Λατσιών τελεί εν αναστατώσει διά το γεγονός και διαμαρτύρεται παντοιοτρόπως.

Οι κ.κ. Κυριάκος Παφίτης, Διομήδης Φιλίππου, Θωμάς Συμεωνίδης και Τεύκρος Φιλίππου, της Εκκλησιαστικής επιτροπής του ναού εδήλωσαν εις ρεπόρτερ μας χαρακτηριστικώς ότι "δεν δύναται ο κ. Μούσκος να επιβάλη την θέλησιν του εις το 95% του πληθυσμού των Λατσιών, ο οποίος συμπαρίσταται του ιερέως του και υπακούει εις την Ιεράν Σύνοδον".

Εξ άλλου ο αιδ. Παπαχρίστος Αναστάση εδήλωσε προς τη εφημερίδα μας:

" Οτι και αν μου κάνουν παραμένω πιστός εις τας αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου και των όρκον της Ενώσεως".

Στις 15 Μαϊου η ίδια εφημερίδα έγραφε ότι ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου στην Πάφο Ανθιμος Λοϊζου επισκέφθηκε την Εκκλησία του Αγίου Παύλου στο Κτήμα με τη συνοδεία 15-20 μελών της Προεδρικής Φρουράς όπου ο ιερέας Παπαμενέλαος Σαββίδης μνημόνευε τον Γεννάδιο.

Πρόσθετε η εφημερίδα:

"Τα μέλη της προεδρικής φρουράς παρεβίασαν την θύρα της εκκλησίας και εισήλθον βιαίως εις αυτήν, ακολούθως δε αντικατέστησαν τις κλειδαριές των θυρών της εκκλησίας.

Ο ενωτικός Λάκης Λ. Τσιέλεπος, ο οποίος ευρίσκετο εις την σκηνήν της παραβιάσεως των θυρών της εκκλησίας εκτυπήθη βαναύσως υπό των πραιτωριανών (πραιτωριανούς ονόμαζε η αντιπολίτευση τα μέλη της Προεδρικής Φρουράς) εις το πρόσωπον και εις διάφορα μέρη του σώματος.

ΚΥΠΡΟΣ 21 5 1973

Ωρισμένοι άλλοι μεταξύ των οποίων και ο Γιαννάκης Χατζηχαραλάμπους, γνωστός ενωτικός, προσεπάθησαν να αποσπάσουν τον Τσιέλεπον από τα χέρια των "αστυνομικών" με αποτέλεσμα να κτυπηθούν και αυτοί βαναύσως.

Ο Χατζηχαραλάμπους συνελήφθη και μεταφέρθη λόγω της καταστάσεως του εις το Νοσοκομείον Πάφου.

Στις 20 Μαϊου (Πατρίς 21.5.1972) συνέβησαν αιματηρές συγκρούσεις στην Πάφο όταν ιερείς πιστοί στο Γεννάδιο τέλεσαν τη θεία λειτουργία στον περίβολο του ιερού ναού Αποστόλου Παύλου της ενορίας Ανω Περβολιών.

Τη λειτουργία τέλεσε ο Παπαμενέλαος Σαββίδης ο οποίος είχε ήδη παυθεί από τον αντιπρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην Πάφο Ανθιμο Λοϊζου.

Με την έναρξη της θείας λειτουργίας ο αστυνόμος Πάφου Γαλάζης και ο ανθυπαστυνόμος Μαυρογιάκουμος πλησίασαν τον ιερέα και του ζήτησαν να διακόψει τη λειτουργία. Ο ιερέας αρνήθηκε και συνέχισε την λειτουργία οι δε αξιωματικοί απομακρύνθηκαν.

Πρόσθετε για τη συνέχεια η "Πατρίς":

"Μόλις όμως έληξεν η θεία λειτουργία, πολυάριθμοι αστυνομικοί και πολίται επετέθησαν εναντίον του πλήθους δι' ηλεκτροφόρων ροπάλων. Επηκολούθησαν συγκρούσεις μεταξύ των αστυνομικών και του εκκλησιάσματος κατά τας οποίας πολλά πρόσωπα ετραυματίσθησαν. Δύο εκ των τραυματισθέντων μετεφέρθησαν εις το νοσοκομείον της πόλεως προς νοσηλείαν".

Στην Χλώρακα τελέστηκε η λειτουργία από τον Παπανδρέα Παπακώστα στο εξωκλήσι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ παρά την προσπάθεια της αστυνομίας να τους παρεμποδίσει. Τελικά ο ιερέας μίλησε και προς το εκλησίασμα "τονίσας ότι παρά τους εναντίον του διωγμούς θα παραμείνη πιστός εις την Ιεράν Σύνοδον".

"Παριστάμεθα μάρτυρες" συνέχισε, "διώξεων ορθοφρονούντων ιερέων. Μας έκλεισαν ναούς και παρεκκλήσια, συνελήφθημεν και εκρατήθημεν εις αστυνομικούς σταθμούς και εχλευάσθημεν υπό οργάνων της τάξεως. Παρ' όλα ταύτα θα παραμείνωμεν πιστοί και θα συνεχίσωμεν ακλόνητοι τα θρησκευτικά μας καθήκοντα".

Στο Παλαιχώρι σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα ο ιερέας Παπακωνσταντίνος παύθηκε από τον Χωρεπίσκοπο Κωνσταντίας και η εκκλησία κλειδώθηκε από την αστυνομία. Ομως οι κάτοικοι τον άνοιξαν και ο Παπακωνταντίνος τέλεσε τη θεία λειτουργία στις 20 Μαϊου

Την ίδια ημέρα στα Λατσιά η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει και πάλι τους πιστούς στο Γεννάδιο και οι κάτοικοι συγκεντρώθηακν κοντά στο οίκημα των εθνικοφρόνων σωματείων "όπου υπό συνεχείς παρενοχλήσεις των αστυνομικών ετελέσθη η λειτουργία".

Εξάλλου στις 28 Μαϊου η ίδια εφημερίδα έγραφε ότι θείες λετουργίες τελούνταν στα σπίτια των Ιερέων:

"Εις τας οικίας των πειθαρχούντων εις τας αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου Ιερέων, ήρχισαν τώρα να τελούνται αι θείαι λειτουργίαι μετά τους απηνείς διωγμούς τους οποίους εξαπέλυσαν εναντίον των, ο ρασοφορών Μούσκος και τα "Μουσκουρούδκια" του.

Τοιαύται λειτουργίαι τελούνται εις τας οικίας των αιδ. Παπαμενελάου Σαββίδη, του ιερού ναού Αποστόλου Παύλου, Ανω Περβολιών και αιδ. Παπασάββα εις Επισκοπήν Πάφου.

Αμφοτέρας τας λειτουργίας παρηκολούθησε πλήθος πιστών χριστιανών.

ΚΥΠΡΟΣ 4 6 1973

Εις Χλώρακα εξ άλλου η λειτουργία ετελέσθη και πάλιν υπό του αιδ. Παπανδρέου Παπακώστα εις το εξωκλήσιον Αγίου Γεωργίου.

Εν τω μεταξύ εις το Γέρι άπαντες οι εθνικόφρονες, οι οποίοι παρηκολούθησαν την θείαν λειτουργίαν, απεχώρησαν όταν ο Μουσκικός Ιερεύς Παπαμαρκίδης εμνημόνευσε του καθαιρεθέντος πρώην Αρχιεπισκόπου.

Μετά την αποχώρησιν των εθνικοφρόνων εντός του ναού παρέμειναν μόνον ελάχισται γραίαι.

Μετά το πέρας της λειτουργίας η μήτηρ του ήρωος της ΕΟΚΑ Ιωανά Νικολάου προέβη εις δριμείας παρατηρήσεις προς τον ιερέα του Μούσκου ο οποίος ως ετόνισεν επρόδωσεν τας θυσίας του υιού της και των άλλων ηρώων.

Η εκκλησιαστική επιτροπή Κοκκινοτριμιθιάς έπαυσε χθες τον ιερέα του χωρίου Παπαγεώργιον διότι ηρνήθη να συμμορφωθή προς αξίωσιν των κατοίκων όπως μνημονεύση του Τοποτηρητού του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου κ. Γενναδίου αντί του λαϊκού Μιχ. Μούσκου.

Προηγουμένως η Επιτροπή είχεν ζητήσει από τον ιερέα όπως συμμορφωθή εις την σχετική απόφασιν της Ιεράς Συνόδου. Οταν κατά την διάρκειαν της χθεσινής λειτουργίας ούτος εμνημόνευσε τον κ. Μούσκον ολόκληρον το εκκλησίασμα απεχώρησεν εκ του ναού.

Την ίδια μέρα (Πατρίς 28.5.1973) επαύθη και ο ιερέας του χωριού Μάμμαρι ο οποίος ηρνήθη να μνημονεύσει τον Τοποτηρητή.

Παρόμοια θλιβερά γεγονότα γίνονταν και από τους ίδιους τους αντιπάλους του Μακαρίου. Η ανεξάρτητη εφημερίδα "Κύπρος" που υποστήριζε τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο κατάγγελλε στις 4 Ιουνίου επιχειρήσεις ενόπλων οπαδών του Γρίβα εναντίον Ιερέων της Αμμοχώστου:

Πραγματικήν επιχείρησιν εναντίον μεγάλου αριθμού ιερέων της επαρχίας Αμμοχώστου ανέλαβον την νύκτα του Σαββάτου (2.6) ένοπλοι ανήκοντες εις την μυστικήν οργάνωσιν του Στρατηγού Γρίβα. Αποτέλεσμα ήτο η σύλληψις υπό ενόπλων ιερέων, ο εκφοβισμός και απειλαί και η "σφράγισις" εκκλησιών με αποτέλεσμα εις μερικά χωρία να μη τελεσθή χθες θεία λειτουργία.

Εξωθι εκκλησιών- ως εις Τρίκωμον, Γαϊδουράν και Βουκολίδα ανηρτήθησαν απειλητικά συνθήματα ως "Μη ανοίξετε διότι θα ανατιναχθήτε εις τον αέρα" και άλλα φέροντα ως ως υπογραφήν ΕΟΚΑ Β.

Εκκλησιαστικός παράγων μας εδήλωσε ψες τα εξής: " Αυτοί ξεπέρασαν και τους αλλοθρήσκους Σαρακηνούς του Μεσαίωνος. Και αυτοί οι τούρκοι Σαρακηνοί εφ' όσον δεν κατώρθωσαν να εκφοβίσουν τους ιερείς, εφήρμοσαν το εξής σχέδιον. Επέρασαν από τα "μανδάλια" τας θύρας ναού μίαν ράβδον και έγραψαν ότι "εκείνος που θα τολμήση να την ανοίξη θα ανατιναχθη". Ετσι δεν ετελέσθη θεία λειτουργία προς άφατον ικανοποίησιν των μασκοφόρων. Ο Κυπριακός λαός δύναται να αντιληφθή εμπράκτως που είναι δυνατόν να οδηγήση το πάθος και το μίσος.

Εξάλλου επίσημη ανακοίνωση έδινε τα ακόλουθα στοιχεία για τα επεισόδια σε βάρος των ιερέων:

"α) Υπό του ιερέως του χωριού Γερανίου Παπαγεωργίου Αντωνίου κατηγγέλθη εις την αστυνομίαν ότι περί την 11 μ.μ. της προχθες πέντε ένοπλοι προσωπιδοφόροι φέροντες περίστροφα και δίκανον κυνηγετικόν όπλον επέδραμον εις την οικίαν του και απέσπασαν εξ αυτού τα κλειδιά των εκκλησιών του χωρίου. Αμα τη εμφανίσει των προσωπιδοφόρων η θυγάτηρ του ιερέως ονόματι Εύα, 21 ετών, υπέστη νευρικόν κλονισμόν. Αύτη διεκομίσθη εις το νοσοκομείον Αμμοχώστου προς νοσηλείαν.

ΚΥΠΡΟΣ 4 6 1973

β) Υπό του ιερέως Παπαμιχαήλ Παπαϊωάννου εξ Αγίου Γεωργίου Σπαθαρικού, όστις τελεί την θείαν λειτουργίαν εις την εκκλησίαν του χωρίου Πηγής, κατηγγέλθη ότι περί το μεσονύκτιον δύο προσωπιδοφόροι επέδραμον εις την οικίαν όπου διαμένει εις Πηγήν και τον διέταξαν να φύγη εκ του χωρίου.

γ). Ο ιερεύς της Αγίας Νάπας Παπαντώνιος Παπανικολάου κατήγειλεν ότι περί την 4.30 π.μ. της χθες ότε μετέβη εις την εκκλησίαν του χωρίου του προς τέλεσιν της θείας λειτουργίας διεπίστωσεν ότι άγνωστοι είχον αλλάξει την κλειδαριάν της εκκλησίας.

δ). Ο ιερεύς της κοινότητος Παραλιμνίου Παπευστάθιος Δημητρίου κατήγγειλεν ότι άγνωστοι αντικατέστησαν την κλειδαριάν της κυρίας εισόδου της Εκκλησίας του χωριού του και κατέστρεψαν τας κλειδαριάς των άλλων δύο θυρών.

ε). Υπό του εξ Αρδάνων αιδεσιμωτάτου Παπαχριστοδούλου όστις τελεί την θέαν λειτουργίαν εις Μαραθόβουνον καταγγέλθη ότι την 11ην π.μ. της προχθές ένοπλοι προσωπιδοφόροι επέδραμον κατά της οικίας του και υπό την απειλήν των όπλων ηνάγκασαν τούτον, την σύζυγον και τον υιόν των, όπως εισέλθουν εντός οχήματος, αφού τους έδεσαν τους οφθαλμούς τους μετέφεραν εις σημείον της οδού μεταξύ Καντάρας και Δαυλού όπου τους άφησαν ελευθέρους. Εκείθεν ούτοι μετέβησαν πεζή εις Δαυλόν.

στ). Περί την 11 μ.μ. της προχθες οκτώ περίπου προσωπιδοφόροι φέροντες περίστροφα επέδραμον εις την οικίαν του Ιεροδιακόνου Αντωνίου Ιωάννου εις Σωτήραν και υπό την απειλήν των όπλων του απέσπασαν το κλειδί της εκκλησίας διότι ως είπεν δεν μνημονεύει του Γενναδίου. Εν συνεχεία οι ίδιοι μασκοφόροι επέδραμον και εις την οικίαν του ιερέως Παπαγεωργίου Ιωάννου και του απέσπασαν το δεύτερον κλειδί της Εκκλησίας. Η λειτουργία ετελέσθη κανονικώς.

η). Περί την 5..30 μ.μ. της χθες τέσσαρες ένοπλοι προσωπιδιφόροι επετέθησαν κατά του Ιερέως Δερυνείας Παπαϊωάννου Λοϊζου και του απέσπασαν τα κλειδιά της εκκλησίας. Οι μασκοφόροι ανέφερον εις τον ιερέα ότι δεν συνεμορφώθη προς υποδείξεις όπως μνημονεύει του Γενναδίου. Ο ιερεύς συνέχισε την τέλεσιν της θείας λειτουργίας μέχρι τέλους άνευ επεισοδιών ".

Ομως τα γεγονότα αυτά δεν ήταν τα μόνα. Η Κύπρος συνέχιζε να συγκλονίζεται από τα μίση και τα πάθη και τον διχασμό της Εκκλησίας και της πολιτείας που οδηγούνταν όλο και περισσότερο προς το χάος.